Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 742717

Gemeente Dordrecht

Dossier - 742717

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 742717
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan"
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 06-12-2011 13:26:36
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan" Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Regels bestemmingsplan 2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting bestemmingsplan 2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan Bijlage
Icoon voor documenttype Plankaart bestemmingsplan 2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan Bijlage
Icoon voor documenttype Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan 2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan Bijlage
Icoon voor documenttype Akoestisch onderzoek bestemmingsplan 2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan Bijlage
Icoon voor documenttype Bodemonderzoek bestemmingsplan 2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan Bijlage
Icoon voor documenttype Nader bodemonderzoek bestemmingsplan 2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan Bijlage
Icoon voor documenttype Aanvraag advies brandweer bestemmingsplan 2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan Bijlage
Icoon voor documenttype Ecologie bestemmingsplan 2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan B&W besluit
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 11 Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 699449 Raadsbesluit