Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 742717

Gemeente Dordrecht

Dossier - 742717

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 742717
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan"
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 06-12-2011 13:26:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 december 2011 14:00
Besluit:

Via schriftelijke raadpleging Agendacommissie geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 december 2011.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.