Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 742107

Gemeente Dordrecht

Dossier - 742107

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 742107
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer C.A. van Verk namens de fractie PvdA over het verbod op straatmuzikanten
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2011 11:23:25
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer C.A. van Verk namens de fractie PvdA over het verbod op straatmuzikanten
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Vergadersectie Uitzondering (voor overig, niet zichtbaar)
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 08-12-2011