Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 738995

Gemeente Dordrecht

Dossier - 738995

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 738995
Onderwerp Vaststellen van een begrotingswijziging voor 2012 als gevolg van de privaatrechtelijke parkeertarieven 2012
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 29-11-2011 13:49:48
Onderwerp Vaststellen van een begrotingswijziging voor 2012 als gevolg van de privaatrechtelijke parkeertarieven 2012
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Stehouwer, 078 770 4912
Datum B&W Besluit 22-11-2011
Gerelateerde zaak 690979
Datum verzending 08-12-2011
Agendacommissie 13-12-2011
Raad 20-12.2011
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Hierbij informeren wij u over de privaatrechtelijke parkeertarieven voor 2012. In november 2008 heeft uw raad besloten dat voor de parkeertarieven jaarlijks een inflatiecorrectie wordt doorgevoerd. In september 2011 bedroeg de inflatie 2,7%. Daarnaast is destijds afgesproken dat per 2012 een incidentele aanvullende verhoging van de kortparkeertarieven met € 0,20 zal worden doorgevoerd. De reeds vastgestelde besluiten impliceren dat de kortparkeertarieven generiek met € 0,30 per uur moeten worden verhoogd. Om het gebruik van de parkeergarages beter te spreiden is daarentegen besloten om het tarief van parkeergarage Veemarkt extra te verhogen (van € 1,00 naar € 1,50 per uur) en het tarief van de parkeergarages Achterom niet te verhogen. Voor de parkeervoorzieningen op het Gezondheidspark is een kortingsregeling vastgesteld, welke de opvolger is van de bijdrageregeling aan de sportverenigingen. Deze kortingsregeling behelst een maximum parkeertarief van € 2,00 per keer in de periode tussen 18.00 uur en 03.00 uur op maandag tot en met vrijdag en op zaterdag en zondag gedurende de gehele dag. Wat betreft het fietsparkeren heeft de gemeenteraad in 2008 besloten dat dit per 2009 onbetaald dient te zijn. In 2010 heeft ons college, als onderdeel van de algemene gebruiksvoorwaarden voor gemeentelijke fietsenstallingen, een zogenaamd overnachtingstarief ingesteld. Door opname in de privaatrechtelijke tarieventabel zijn voornoemde tarieven geformaliseerd.
Gepubliceerd 29-11-2011