Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 738974

Gemeente Dordrecht

Dossier - 738974

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 738974
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Talmaweg"
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 29-11-2011 19:34:33
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Talmaweg"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 078 770 4899
Datum B&W Besluit 22-11-2011
Gerelateerde zaak 689936
Datum verzending 08-12-2011
Agendacommissie 13-12-2011
Raad 20-12-2011
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Er is een bouwplan ingediend voor het oprichten van twee woon-/zorggebouwen voor verstandelijk en multicomplex gehandicapten op het terrein van kasteel Crabbehof aan de Talmaweg 12-14. Om medewerking aan dit plan te kunnen verlenen is een herziening van het vigerende bestemmingsplan in procedure gebracht. In het kader van deze herziening is het plan in ontwerp met ingang van 22 september 2011 gedurende zes weken (tot en met 2 november 2011) ter inzage gelegd en konden zienswijzen op het plan worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan vast te stellen.
Gepubliceerd 29-11-2011