Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 735677

Gemeente Dordrecht

Dossier - 735677

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 735677
Onderwerp Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van OZB 2012; rioolheffing 2012; afvalstoffenheffing 2012 en hondenbelasting 2012
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 22-11-2011 12:22:46
Onderwerp Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van OZB 2012; rioolheffing 2012; afvalstoffenheffing 2012 en hondenbelasting 2012
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JFA de Rooij, 078 770 4153
Datum B&W Besluit 15-11-2011
Gerelateerde zaak 686652
Datum verzending 24-11-2011
Agendacommissie 29-11-2011
Adviescommissie nvt
Raad 13-12-2011
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van de jaarlijkse vaststelling van tariefsverordeningen voor het begrotingsjaar 2012 leggen wij u een voorstel voor tot vaststelling van de verordeningen 2012 voor de: onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. De aanslag voor deze verordeningen wordt via gecombineerde aanslag opgelegd. In deze verordeningen zijn de tariefaanpassingen voor 2012 verwerkt en is in de verordeningen rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting een minimaal aanslagbedrag opgenomen van €10,00. De tariefsaanpassingen voor de verordeningen onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en hondenbelasting vinden plaats conform het tariefbeleid dat door u bij de Kadernota 2012 is vastgesteld. De tariefsaanpassing voor de verordening afvalstoffenheffing vindt plaats conform de bij de begroting 2012 vastgestelde tariefsverhoging. Voor de onroerende-zaakbelastingen zijn echter, gelet op de in 2010 voorgedane WOZ-waardedaling voor woningen met -2,0% en voor niet-woningen met -1,8%, de voorlopige tariefsverhogingen van 2,55% met deze percentages verhoogd om de OZB-opbrengsten van het bestaande areaal daadwerkelijk in 2012 met 2,55% te laten stijgen.
Gepubliceerd 22-11-2011