Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 735105

Gemeente Dordrecht

Dossier - 735105

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 735105
Onderwerp VNG-ledenbrief over stand van zaken WMO en AWBZ
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 17-11-2011 09:51:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 november 2011 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk nu voor kennisgeving aan en betrekt de inhoud bij de behandeling van de raadsinformatiebrief over Beleidsproces WMO-beleidsplan 2011-2014 (dossier 697482).