Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 732666

Gemeente Dordrecht

Dossier - 732666

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 732666
Onderwerp Vaststellen van de startnotitie Transitie extramurale begeleiding Drechtsteden
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 16-11-2011 13:56:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen van de startnotitie Transitie extramurale begeleiding Drechtsteden Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen van de startnotitie Transitie extramurale begeleiding Drechtsteden Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen van de startnotitie Transitie extramurale begeleiding Drechtsteden Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Startnotitie Transitie extramurale begeleiding Drechtsteden Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen van de startnotitie Transitie extramurale begeleiding Drechtsteden B&W besluit
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 28 Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 689616 Raadsbesluit