Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 732623

Gemeente Dordrecht

Dossier - 732623

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 732623
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Naamgeving Charlotte van Praagpad, Top Naeffpad, Prinses Amaliabrug, Jan Blankenpad, Landbouwweg, Zeehavenviaduct en Simon de Danserweg
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 17-11-2011 09:51:52
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Naamgeving Charlotte van Praagpad, Top Naeffpad, Prinses Amaliabrug, Jan Blankenpad, Landbouwweg, Zeehavenviaduct en Simon de Danserweg
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Veen, 078 770 4903
Datum B&W Besluit 08-11-2011
Gerelateerde zaak 684609
Datum verzending 24-11-2011
Agendacommissie 29-11-2011
Termijn agenda Terug naar college ivm onvoldoende uitvoering gegeven aan de motie.
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In november 2010 dienden de Verenigde Oppositie Partijen een motie in met het verzoek om inzichtelijk te maken welke rotondes, bruggen en fietspaden nog niet vernoemd zijn en deze vanuit historische kaders van namen te voorzien. Na inventarisatie was er een lijst van acht plekken die nog benoemd moesten worden. De commissie Naamgeving openbare ruimte heeft n.a.v. de lijst advies uitgebracht voor benoeming van Charlotte van Praagpad, Top Naeffpad, Prinses Amaliabrug, Twintighoevenplantsoen, Jan Blankenpad, Landbouwweg, Zeehavenviaduct en Simon de Danserweg.
Gepubliceerd 17-11-2011