Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 732044

Gemeente Dordrecht

Dossier - 732044

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 732044
Onderwerp Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Gezondheidsbeleid 2012-2015
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2011 16:17:01
Onderwerp Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Gezondheidsbeleid 2012-2015
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 124 - Gezondheid en gezondheidszorg
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon (078) 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H Janssens, (078) 770 4721
Datum B&W Besluit 08-11-2011
Gerelateerde zaak 684238
Datum verzending 17-11-2011
Agendacommissie 22-11-2011
Raad 29-11-2011
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeente Dordrecht is op basis van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) bestuurlijk verantwoordelijk voor de collectieve preventie in de gemeente. De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) hebben hun wettelijke taken overgedragen aan de regio ZHZ. De GGD ZHZ is de uitvoerder van deze wettelijke taken. In de Wpg is bepaald dat gemeenten eens per vier jaar een Nota Gezondheidsbeleid vast moeten stellen. In onze brief van 11 januari 2011 hebben wij u geïnformeerd over het besluitvormingsproces om te komen tot vaststelling van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 uiterlijk 31 december 2011. Het besluitvormingsproces heeft vertraging opgelopen in verband met de ontwikkelingen rond de integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de toekomst van de GGD ZHZ. Hiervoor verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief van 30 augustus 2011. Het besluitvormingproces is opgeknipt in 2 delen:

- vaststelling van de Nota van Uitgangspunten 2012-2015 in het 4e kwartaal van 2011;
- vaststelling van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 in het 1e kwartaal van 2012.

Bijgaand treft u de Nota van Uitgangspunten aan. Deze nota is voorbereid door de GGD ZHZ in nauwe samenwerking met de 19 regiogemeenten. De bestuurscommissie Volksgezondheid van de regio ZHZ heeft gefungeerd als beleidsvoorbereidend platform. Gevraagd wordt de bijgevoegde nota van uitgangspunten vast te stellen. Op basis van de vastgestelde Nota van Uitgangspunten zal de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 in het eerste kwartaal van 2012 aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden.

Gepubliceerd 15-11-2011