Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 731110

Gemeente Dordrecht

Dossier - 731110

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 731110
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 10-11-2011 10:49:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over de Derde Merwedehaven Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatie over stortlijsten Derde Merwedehaven Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype EURAL-lijst Bijlage
Icoon voor documenttype Brief feitenonderzoek college Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Plan van Aanpak feitenonderzoek Derde Merwedehaven Bijlage
Icoon voor documenttype Vragen ex art. 40 VOP rapporten Derde Merwedehaven Bijlage
Icoon voor documenttype Brief Provincie stortlijsten d.d. 7 oktober 2011 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsinformatie inzake Derde Merwedehaven 14-06-2011 Bijlage
Icoon voor documenttype Antwoord informatie inzake Derde Merwedehaven 9-09-2011 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsinformatie 10-01-2012 DMH rapportage asbestmetingen Bijlage