Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 731092

Gemeente Dordrecht

Dossier - 731092

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 731092
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Parkeerbehoefte onderzoek binnenstad en 19e eeuwse schil
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 10-11-2011 10:49:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 31 januari 2012 14:00
Toezegging datum 31-01-2012
Datum gepland 05-03-2014
Datum gereed 05-03-2014
Toezegger J Mos
Toezeggingtekst:
Er komt op korte termijn een RIB met informatie over, voor (toeristische) bezoekers van een stad, acceptabele loopafstanden van parkeermogelijkheden tot de toeristische trekpleister welke zij willen bezoeken.
Stand van zaken:
01-08-2012: De toegezegde RIB wordt in het derde kwartaal aangeleverd. Stand van zaken per 4 december 2012: Aan RIB wordt gewerkt; de verwachting is dat behandeling in B&W volgt op 18/12/2012. Per 1 juni 2013: RIB volgt waarschijnlijk na de zomer. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze toezegging als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Toezegging datum 31-01-2012
Datum gepland 31-05-2012
Datum gereed 13-11-2013
Toezegger J Mos
Toezeggingtekst:
De raad wordt nader geinformeerd over de voortgang en de staande afspraken mbt de garages Kromhout en Steegoversloot.
Stand van zaken:
01-08-2012: Momenteel wordt een en ander uitgewerkt en binnenkort zal hiervoor de raad geïnformeerd. De verwachting is dat dit dit najaar zal plaatsvinden. In de raadsvergadering van 7 juli 2009 heeft wethouder Van den Oever de volgende toezegging gedaan: De wethouder zegt toe met de projectonwikkelaar te overleggen om de volgende punten op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst: - een risicoinventarisatie waarin de risico's zowel voor de gemeente als ook de bewoners zal worden opgenomen (nulmeting) - een clausule waarin de projectontwikkelaar de verantwoordelijkheid op zich neemt m.b.t. (mogelijke) funderingsproblemen en dientengevolge eigenaren de gelegenheid biedt om tegen de huidige marktwaarde hun huizen te kopen. - een solvabiliteitstoets behoort tot de mogelijkheden. Deze samenwerkingsovereenkomst zal in het najaar aan de raad worden aangeboden. Stand van zaken: SO 23-01-2012: Blijft staan. Agendacommissie 31-01-2012: Toezegging handhaven. 14-05-2012: wethouder Sleeking verzoekt om de toezegging om met projectontwikkelaar van pg Kromhout e.e.a. vast te leggen af te voeren. Hij geeft aan dat deze toezegging stamt uit de vorige raadsperiode, en is eigenlijk portefeuille van wethouder Mos. Die heeft onlangs nog toezeggingen aan de raad gedaan om de raad over de voortgang van dit dossier te informeren, daarmee is deze toezegging een dubbeling. 1-08-2012: Zie verzoek wethouder Sleeking om deze motie af te voeren. Kromhout: voor het einde van het jaar 2012 wordt de realisatieovereenkomst en wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd. Raad is vertrouwelijke commissie ook bijgepraat door wethouder Mos. Afvoeren? 18-09-2012 Nee, deze toezegging blijft gehandhaafd. Stand van zaken per 4 december 2012: Voor het eind van december a.s. zal wethouder Mos de raad informeren over de stand van zaken parkeergarage Kromhout. In de adviescommissie van 27 december 2012 en 22 januari 2013 is de raad aan de hand van een presentatie geïnformeerd over de tot en met september 2012 genomen besluiten door de raad die de prognose parkeren direct beïnvloeden. Hierbij zijn keuzes en scenario's besproken van wat het betekent voor de prognose en realisatie van parkeervoorzieningen op het Kromhout, Steegoversloot en het Gezondheidspark. Per 1 juni 2013: Voor de zomer zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd.