Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 731092

Gemeente Dordrecht

Dossier - 731092

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 731092
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Parkeerbehoefte onderzoek binnenstad en 19e eeuwse schil
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 10-11-2011 10:49:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 31 januari 2012 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Er zijn 3 moties ingediend, waarvan er 1 is aangenomen en 2 zijn verworpen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - dinsdag 17 januari 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

Na een interactieve presentatie en aansluitend gelegenheid voor de heren Oosterhof en Van de Velden om in te spreken heeft zich een boeiende discussie voltrokken. Uiteindelijk was er onvoldoende tijd om alle vragen te beantwoorden. De wethouder heeft toegezegd dit schriftelijk te zullen doen. Ten aanzien van de verdere behandeling adviseert de Adviescommissie het stuk op verzoek van de fracties van PvdA, GroenLinks en D66 als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 31 januari 2012.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 20 december 2011 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit op voorstel van de adviescommissie dit onderwerp te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers op 17 januari 2012, waarbij er ruim de tijd wordt genomen voor een interactieve presentatie met scenario's. Hierbij wordt de kamervoorzitter meegegeven de teugels wat te laten vieren en de discussie ook echt interactief tussen commissieleden, portefeuillehouder en ambtelijke deskundigen te laten plaatsvinden.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - dinsdag 13 december 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De discussie kan niet worden afgerond. De agendacommissie wordt voorgesteld een nieuwe openbare kamer te beleggen van 1 of 2 blokken waarbij de discussie wordt voortgezet op basis van een (interactieve) presentatie.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 22 november 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een nader te bepalen kamer in de adviescommissie (1 blok). De breedgedeelde achterliggende gedachte is dat de nota een aantal gegevens bevat die voor de gehele parkeerbehoefte in de stad van belang zijn.  

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 november 2011 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief op verzoek van de fracties van PvdA, BVD, CDA en GroenLinks door te geleiden naar de Agendacommissie.