Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 731092

Gemeente Dordrecht

Dossier - 731092

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 731092
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Parkeerbehoefte onderzoek binnenstad en 19e eeuwse schil
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 10-11-2011 10:49:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 31 januari 2012 14:00
Motie titel M 3 Motie Parkeerbehoefte Binnenstad en Schil
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 05-03-2014
Aangenomen, 31-01-2012
Motietekst:
Verzoekt het college: -vast te leggen dat toekomstige onderzoeken op eenzelfde wijze en op eenzelfde schaal worden uitgevoerd
M 3 Parkeerbehoefte PvdA D66 VSP GroenLinks CUSGP.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: De wethouder heeft toegezegd dat hier bij herhalingsonderzoek voor een toekomstige herijking van de parkeerbalans rekening mee zal gehouden worden. Stand van zaken per 4 december 2012: Zie stand van zaken per 01-08-2012. Motie kan worden afgevoerd van deze lijst: overeenkomstig toezegging van de wethouder zal een nieuw onderzoek te zijner tijd op eenzelfde wijze en schaal worden uitgevoerd. 12-03-2013: naar de mening van de agendacommissie is de motie nog onvoldoende uitgevoerd en blijft de motie in afwachting van het herhalingsonderzoek open staan. Per 1 juni 2013: Dit herhalingsonderzoek is een bijlage bij het verkeerstructuurplan centrum. Dit plan wordt voor de zomer van 2013 ingediend en behandeld.
Motie titel M 2 Motie Parkeerbehoefte Binnenstad en Schil
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 31-01-2012
Motietekst:
Roept het college op; -de voorbereidingen van het bouwen van de garages aan het Steegoversloot en Kromhout op te schorten tot een nieuw Parkeeronderzoek uitwijst dat de behoefte zodanig groeit dat er nieuwe maatregelen nodig zijn -de mogelijkheden te onderzoeken om de garage bij het Energiehuis te maximaliseren naar zo mogelijk 600 plaatsen
M 2 Parkeerbehoefte PvdA D66 VSP GroenLinks CUSGP.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 1 Motie Parkeerbehoefte Binnenstad en Schil
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 31-01-2012
Motietekst:
Verzoekt het college: Samen met de bewoners van de Museumstraat, Steegoversloot, Voorstraat Nrd. en Wijnstraat de mogelijkheden te onderzoeken naar een aparte parkeermogelijkheid voor belanghebbenden Parkeren in het zogenaamde oostelijke quadrant
M 1 Parkeerbehoefte PvdA D66 VSP GroenLinks CUSGP.pdf
Stand van zaken: