Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 728273

Gemeente Dordrecht

Dossier - 728273

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 728273
Onderwerp Vaststellen Zevende wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht, incl. de tariefsverhoging 2012
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 09-11-2011 12:14:32
Onderwerp Vaststellen Zevende wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht, incl. de tariefsverhoging 2012
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar LPJ Mosch, 078 770 4925
Datum B&W Besluit 01-11-2011
Gerelateerde zaak 677072
Datum verzending 10-11-2011
Agendacommissie 15-11-2011
Raad 22-11-2011
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Bij de vaststelling van de spelregels omtrent de egalisatiereserve parkeervoorziening (raadsbesluit 2008/669) is afgesproken dat voor de parkeertarieven jaarlijks een inflatiecorrectie wordt doorgevoerd. In september 2011 bedroeg de inflatie 2,7%. In hetzelfde raadsbesluit is afgesproken dat in 2012 een aanvullende incidentele stijging van de kortparkeertarieven met € 0,20 per uur wordt doorgevoerd. In praktische zin worden de kortparkeertarieven, in verband met het afronden op € 0,10, met € 0,30 per uur verhoogd. De vergunningtarieven stijgen met gemiddeld 2,7%. Het tarief voor een naheffingsaanslag wordt per 1 januari 2011 verhoogd van € 52,-- naar € 54,--.
Gepubliceerd 09-11-2011