Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 724725

Gemeente Dordrecht

Dossier - 724725

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 724725
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Presentatie prognose parkeren
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 03-11-2011 11:28:43
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 november 2011 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 22 november 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 29 november 2011.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 november 2011 14:00
Besluit:

De raad besluit de brief te betrekken bij de presentatie op 22 november 2011.