Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 724644

Gemeente Dordrecht

Dossier - 724644

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 724644
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Wijziging Beleidsregels toewijzing standplaatsen woonwagens
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 03-11-2011 11:28:44
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Wijziging Beleidsregels toewijzing standplaatsen woonwagens
Programma Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 149 - Huisvestingsverordening
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W van den Engel, 770 4855
Datum B&W Besluit 25-10-2011
Gerelateerde zaak 651590
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De beleidsregels geven uitvoering aan het besluit tot normalisering van woonwagenzaken binnen de gemeente Dordrecht. Omdat het aantal woonwagenstandplaatsen in Dordrecht beperkt blijft tot het huidige aantal van 150 standplaatsen, blijft een woonwagenstandplaats een schaars goed. Daardoor is het gerechtvaardigd de leegkomende standplaatsen in eerste instantie te bestemmen voor de natuurlijke aanwas van de huidige bewoners, bij de vernieuwende toewijzingsregels voor woonwagenstandplaatsen wordt daarmee rekening gehouden.
Gepubliceerd 03-11-2011