Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 720849

Gemeente Dordrecht

Dossier - 720849

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 720849
Onderwerp Zienswijze van de heer A. Brand op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2011 12:05:47
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 oktober 2011 14:00
Besluit:

De raad besluit de genoemde zienswijze in handen te stellen van het college van Burgemeester en Wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.