Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 718103

Gemeente Dordrecht

Dossier - 718103

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 718103
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Regiobinding Maatschappelijke Opvang
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2011 12:05:48
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Regiobinding Maatschappelijke Opvang
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon (078) 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Y.J.M. Naaijkens, (078) 770 4742
Datum B&W Besluit 11-10-2011
Gerelateerde zaak 661398
Datum verzending 03-11-2011
Agendacommissie 15-11-2011
Termijn agenda In afwachting van nadere informatie van het college over nieuwe ontwikkelingen maatsch.opvang.
Raad 13-10-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Informeren van de raad over de wijze waarop de regiobinding in de regio Zuid Holland Zuid functioneert. Dit in het licht van de bij punt 3 genoemde initiatieven met betrekking tot uitbreiding van het benodigde aantal IBW bedden (Intensief beschermd wonen). Onder regiobinding wordt verstaan dat chronisch verslaafde dak- en thuislozen tot de maatschappelijke opvang worden toegelaten op voorwaarde dat zij een binding met de regio hebben. Om dit te kunnen bepalen, wordt gekeken naar de volgende feiten en omstandigheden: * de cliënt heeft gedurende drie jaar voorafgaand aan het moment van aanmelding minimaal twee jaar aantoonbaar zijn of haar hoofdverblijf in de regio gehad (blijkt uit inschrijving Gemeentelijke Basis Administratie); * de aanwezigheid van een positief sociaal netwerk (familie en vrienden); * bekendheid bij de zorginstellingen of MO-instellingen; * bekendheid bij de politie; * geboorteplaats; * redenen om de cliënt uit zijn oude sociale netwerk te halen. De gemeente Dordrecht is centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang (MO) en de maatschappelijke zorg (MZ) voor de regio Zuid Holland Zuid.

Gepubliceerd 24-10-2011