Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 713787

Gemeente Dordrecht

Dossier - 713787

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 713787
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan"
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2011 16:11:27
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan" Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 661965 Raadsinformatiebrief