Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 713787

Gemeente Dordrecht

Dossier - 713787

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 713787
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan"
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2011 16:11:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 oktober 2011 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.