Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 712851

Gemeente Dordrecht

Dossier - 712851

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 712851
Onderwerp Vaststellen uitgangspunten restauratie Schouwburg Kunstmin
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-10-2011 10:24:13
Voorloop Dossier 693366 (Raadsinformatiebrief over restauratie Schouwburg Kunstmin-voorlopig ontwerp)
Onderwerp Vaststellen uitgangspunten restauratie Schouwburg Kunstmin
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Hamerstukken
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. Kiewiet, 770 4270
Datum B&W Besluit 03-10-2011
Gerelateerde zaak 645195
Datum verzending 06-10-2011
Raad 11-10-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Met het raadsbesluit van 14 december 2010 is het restauratieproject Schouwburg Kunstmin formeel gestart. Op basis van de toen gepresenteerde plannen (zie raadsbrief 9 november 2010, kenmerk PM/2010/476495) is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 2.655.000,--. Binnen de plannen is afgesproken dat het uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd na het Definitief Ontwerp en de aanbesteding. De eerste fase, het maken van een Voorlopig Ontwerp (VO), is nu afgerond. Zoals afgesproken wordt hierbij dit Voorlopig Ontwerp, inclusief planning, aan u gepresenteerd.
Gepubliceerd 05-10-2011