Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 709421

Gemeente Dordrecht

Dossier - 709421

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 709421
Onderwerp Vaststellen van de Jeugdagenda 2011-2014
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2011 16:49:48
Onderwerp Vaststellen van de Jeugdagenda 2011-2014
Programma Jeugd
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A Vonk, 078 770 4731
Datum B&W Besluit 27-09-2011
Gerelateerde zaak 644656
Datum verzending 06-10-2011
Agendacommissie 11-10-2011
Adviescommissie 25-10-2011
Raad 22-11-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Vanuit de sturingsfilosofie van "Vertrouwen en Verantwoordelijkheid" en noodzaak tot effectiever en efficiƫnter organiseren van de ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen bij opgroeien en opvoeden kiezen we voor een kanteling in het beleid van probleemgestuurd jeugdbeleid naar denken in termen van "herstel van het gewone leven" door versterking van de opvoedcontext. Kernwoorden in deze kanteling zijn: versterken van eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, community based, selectieve preventie en gedifferentieerde ondersteuning, en generalisten. In deze collegeperiode willen we onze prioriteit richten op de volgende acht agendapunten. Lichte ondersteuning: optimaliseren CJG 1. verbeteren bekendheid Dordtse CJG; 2. voorwaarden scheppen voor integrale ondersteuning (samenwerking); 3. integreren jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jarigen; 4. optimaliseren opvoedingsondersteuning; 5. ontwikkelen prestatie-indicatoren. Intensieve ondersteuning: Optimaliseren ondersteuning "multiproblem" jongeren 6. ontwikkelen integrale casemanagement-aanpak; 7. verbeteren samenwerking Veiligheidshuis. Specialistische ondersteuning: Voorbereiden op decentralisatie jeugdzorg 8. voorbereiden op decentralisatie jeugdzorg. Met dit raadsvoorstel vragen wij u de jeugdagenda 2011-2014 vast te stellen.
Gepubliceerd 03-10-2011