Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 708373

Gemeente Dordrecht

Dossier - 708373

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 708373
Onderwerp Vaststellen conceptagenda adviescommissie d.d. 24 januari 2012
Ingekomen/gepubliceerd 13-01-2012 11:26:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Concept Agenda Adviescommissie 24 januari 2012.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief Project Noordoevers Solidariteit in de Drechtsteden ROM-D Algemeen
Icoon voor documenttype Hoofdnotitie Noordoevers-solidariteit-ROM-D Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Second opinion deloitte Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 2. Noordoevers Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 3. ROM-D Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief DSB-besluit Noordoevers Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Presentatie Parkschap Nationaal Park de Biesbosch Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen conceptagenda adviescommissie d.d. 24 januari 2012 Voorblad stukken