Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 706342

Gemeente Dordrecht

Dossier - 706342

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 706342
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "2e herziening Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116"
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 27-09-2011 14:42:38
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "2e herziening Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 19-09-2011
Gerelateerde zaak 656783
Agendacommissie 11-10-2011
Adviescommissie nvt
Raad 25-10-2011
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan een bouwinitiatief op het perceel Haaswijkweg west 116 in Dubbeldam. De inspraak en het vooroverleg zijn doorlopen en tijdens de ter visie ligging van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het bestemmingsplan bent u eerder geïnformeerd met raadsinformatiebrieven d.d. 29 maart 2011 (voorontwerp) en 31 mei 2011 (ontwerp).
Gepubliceerd 27-09-2011