Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 704744

Gemeente Dordrecht

Dossier - 704744

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 704744
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Deelname proeftuinen Beleid en Dienstverlening
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 22-09-2011 15:14:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 oktober 2011 14:00
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 11 oktober 2011 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 25 oktober 2011.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 27 september 2011 17:00
Besluit:

Deze brief wordt geagendeerd voor één blok adviescommissie op 11 oktober 2011.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 september 2011 14:00
Besluit:

De raad besluit de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.