Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 700894

Gemeente Dordrecht

Dossier - 700894

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 700894
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 22-09-2011 15:12:27
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 27 september 2011 17:00
Besluit:

Mevrouw Koene geeft alvast aan dat zij komende vergadering, bij de bespreking van de agenda voor de raad van 25 oktober, haar twijfel zal uiten of de raadsinformatiebrief over de bioscoop wel een bespreekpunt moet worden. De agendacommissie neemt hier kennis van en is in afwachting van de antwoorden van de wethouder n.a.v. de behandeling in de adviescommissie. Volgende vergadering komt dit onderwerp terug.


Mevrouw Koene geeft vervolgens aan de Raadsinformatiebrief over de Wantij oever te willen agenderen voor de adviescommissie van 25 oktober a.s. in twee blokken waarvan het eerste blok een Sprekersplein. De agendacommissie vraagt de griffier dit op deze wijze op te nemen in de concept-agenda.


De heer Van Verk vraagt wanneer het overzicht moties en het overzicht toezeggingen naar de agendacommissie komen. De griffier geeft aan dat in de agendacommissie is afgesproken elk kwartaal een overzicht te agenderen. In augustus is de voorraadlijst besproken, in oktober is vervolgens het overzicht moties aan de beurt (mede ivm de begrotingsraad). Nu dit verzoek van de heer Van Verk is gekomen, zal ze niet wachten tot het eerste kwartaal om het overzicht met toezeggingen te agenderen, maar dit aan het eind van dit jaar doen.


Vervolgens geeft de heer Van Verk aan dat zijn hele fractie (raads- en commissieleden) met uitzondering van de heer Eski zal deelnemen aan het werkbezoek aan Brussel. De griffier noteert dit. Hij hoort ook graag van de griffier wat er geregeld is aan logistiek zodat hij weet wat zij zelf moeten gaan regelen omdat ze met een aantal mensen niet mee terug reizen met de bus maar het weekend in Brussel blijven. De griffier zorgt dat hierover informatie komt in de donderdagbrief.


Tot slot geeft de heer Van Verk aan graag gebruik te willen maken van het aanbod van wethouder Mos om in december een presentatie te houden over de grondexploitatie en een presentatie over de parkeerexploitatie. De agendacommissie deelt deze wens en de griffier zal voor beide presentaties een blok opnemen in de concept-agenda voor 13 december 2011.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering.