Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 700893

Gemeente Dordrecht

Dossier - 700893

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 700893
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 22-09-2011 15:12:27
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 27 september 2011 17:00
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, De Smoker, Van Wenum, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Hoogerduijn, Schalken, Tazelaar en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.