Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 700892

Gemeente Dordrecht

Dossier - 700892

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 700892
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst agendacommissie d.d. 20 september 2011
Ingekomen/gepubliceerd 22-09-2011 15:12:27
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 27 september 2011 17:00
Besluit:

De besluitenlijst wordt vastgesteld met de toevoeging van de heer Van Verk bij punt 2 dat is afgesproken dat wanneer de agenda van de adviescommissie na vaststelling wijzigt, de griffier per mail de agendacommissie zal raadplegen.


N.a.v. de besluitenlijst koppelt de griffier bij punt 7 terug dat dit inderdaad een bedrag van 1.000 euro betreft, hetgeen conform besluit agendacommissie nu is toegezegd. Bij punt 9 heeft de griffier in de regio nagevraagd wat de samenstelling is van de regionale agendacommissie. Alle politieke families blijken vertegenwoordigd, met uitzondering van het CDA. Zij heeft de CDA-fractie hiervan op de hoogte gesteld. Ook bij punt 9 heeft de griffier de wens van de agendacommissie om het symposium Binnenstad op 12 oktober te organiseren overgebracht. Dit blijkt vanwege reeds geboekte sprekers niet mogelijk. Het symposium staat nu voor 5 oktober gepland en het debat voor 12 oktober.


N.a.v. de besluitenlijst koppelt de voorzitter terug m.b.t. punt 9 dat er nog geen finale besluitvorming op de brief had plaatsgevonden en het verzenden van de brief naar derden een ambtelijke fout is geweest.  De brief komt nu z.s.m. naar de raad.