Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 700887

Gemeente Dordrecht

Dossier - 700887

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 700887
Onderwerp Vaststellen conceptagenda adviescommissie d.d. 11 oktober 2011
Ingekomen/gepubliceerd 22-09-2011 15:12:27
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 27 september 2011 17:00
Besluit:

De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen:


Bij het Sprekersplein over het Leger des Heils wordt naast wethouder Reynvaan ook wethouder Wagemakers als portefeuillehouder opgenomen.


De blokken m.b.t. de Nieuwe Dordtse Biesbosch en de Bestuursrapportage worden gewisseld zodat de heer Wagemakers bij de bespreking van zijn onderwerp kan zijn.


Op verzoek van de heer Van Verk worden voorzitters gewijzigd: mevrouw Akansu zit de kamer over de Nieuwe Dordtse Biesbosch voor en de heer Van Verk de kamer over de GGD ZHZ.