Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 699521

Gemeente Dordrecht

Dossier - 699521

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 699521
Onderwerp Brief van Visser Silfhout Advocaten namens de heer en mevrouw Schotman over intrekking zienswijze ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam locatie Haaswijkweg West 116
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 15-09-2011 09:43:22
Onderwerp Brief van Visser Silfhout Advocaten namens de heer en mevrouw Schotman over intrekking zienswijze ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam locatie Haaswijkweg West 116
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 15-09-2011