Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 697482

Gemeente Dordrecht

Dossier - 697482

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 697482
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beleidsproces WMO-Beleidsplan 2011-2014
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 15-09-2011 09:43:22
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 februari 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 oktober 2011 17:00
Besluit:

Agendacommissie 31 januari 2012:
De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief van de voorraadlijst te halen en ter attentie van de coördinerend griffier te brengen voor agendering in de regio.


 


De agendacommissie plaatst dit stuk op de vooraadlijst. Bij de behandeling van de voorraadlijst in het eerste kwartaal van 2012 zal de agendacommissie beoordelen of dit onderwerp in de regio voldoende behandeld is en kan worden afgevoerd.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 11 oktober 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie bepaalt dat bij navraag in de fracties is gebleken dat er wel degelijk behoefte is aan een nadere bespreking van dit onderwerp, maar dan in regioverband. De heer Van Verk en mevrouw Koene nemen dit verzoek mee naar de regionale agendacommissie en deze brief wordt, in afwachting van de uitkomst in de regio, aangehouden.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 27 september 2011 17:00
Besluit:

Dit onderwerp staat gegandeerd voor bespreking in de regio op de Drechtstedendinsdag van 4 oktober 2011. Afhankelijk van die behandeling wordt bekeken of er nog behoefte is dit onderwerp lokaal te bespreken. Dit punt komt bij de volgende agendacommissie terug.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 september 2011 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief op verzoek van de fracties Groen Links en PvdA door te geleiden naar de Agendacommissie.