Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 697431

Gemeente Dordrecht

Dossier - 697431

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 697431
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Museumschip De Siegfried
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 15-09-2011 09:43:22
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 oktober 2011 14:00
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 27 september 2011 17:00
Besluit:

BESLUIT AGENDACOMMISSIE 11 OKTOBER 2011
N.a.v. de besluitenlijst meldt mevrouw Van Wenum dat zij m.b.t. de Siegfried één op één met de wethouder heeft gesproken (i.p.v. inbrengen in de collegecarrousel). De beantwoording was naar tevredenheid en wat haar betreft kan de brief voor kennisgeving worden aangenomen. De Agendacommissie stemt in met dit voorstel.


De agendacommissie deelt de mening van mevrouw Van Wenum dat dit een belangrijke kwestie is die nu goed geregeld moet worden. De agendacommissie heeft echter de indruk dat het college hier volop mee bezig is en wil zich dan ook in deze fase niet mengen in dit proces. De brieven 697431 en 595186 worden even aangehouden in afwachting van de definitieve oplossing. Mevrouw Van Wenum zal de portefeuillehouder hierover in een komende collegecarrousel bevragen. Mocht het proces toch niet naar tevredenheid verlopen dan kan de agendacommissie alsnog tot agendering van de stukken overgaan. Wordt het proces wel naar tevredenheid afgerond, dan kunnen beide stukken op dat moment ter kennisname worden geagendeerd voor de raad.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 september 2011 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief door te geleiden naar de agendacommissie en te betrekken bij de commissiebehandeling van dossier 595186 (Beantwoording vragen ex art. 40 van het CDA over Museumschip De Siegfried).