Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 697280

Gemeente Dordrecht

Dossier - 697280

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 697280
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Talmaweg
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 15-09-2011 09:43:22
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Talmaweg
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P.J. de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 06-09-2011
Gerelateerde zaak 643234
In Open Voorraad Nee
Toelichting In het kader van de inspraakprocedure rond het voorontwerp-bestemmingsplan “1e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Talmaweg” zijn geen inspraak-reacties ontvangen. In het kader van het overleg ex art. 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn 8 reacties ontvangen, waarvan er 4 de mededeling bevatten dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, 3 slechts een ontvangstbevestiging inhouden waarop geen inhoudelijke reactie meer is gevolgd en 1 een inhoudelijke opmerking bevat die aanleiding geeft de toelichting op een onderdeel aan te passen. Wij hebben besloten het aangepaste bestemmingsplan in ontwerp ter inzage te leggen.
Gepubliceerd 15-09-2011