Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 693366

Gemeente Dordrecht

Dossier - 693366

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 693366
Onderwerp Raadsinformatiebrief over restauratie Schouwburg Kunstmin-voorlopig ontwerp
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 05-09-2011 15:39:22
Onderwerp Raadsinformatiebrief over restauratie Schouwburg Kunstmin-voorlopig ontwerp
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M.E. Kiewiet, 078 770 4270
Datum B&W Besluit 30-08-2011
Gerelateerde zaak 645195
Datum verzending 08-09-2011
Agendacommissie 13-09-2011
Adviescommissie 20-09-2011 (2 blokken)
Raad 27-09-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Met het raadsbesluit van 14 december 2010 is het restauratieproject Schouwburg Kunstmin formeel gestart. Op basis van de toen gepresenteerde plannen (zie Raadsbrief 9 november 2010 – kenmerk PM/2010/476495) is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 2.655.000,--. Binnen de plannen is afgesproken dat het uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd na het Definitief Ontwerp en de aanbesteding. De eerste fase, het maken van een Voorlopig Ontwerp (VO), is nu afgerond. Zoals afgesproken wordt hierbij dit Voorlopig Ontwerp, inclusief planning, aan u gepresenteerd.
Gepubliceerd 05-09-2011