Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 691913

Gemeente Dordrecht

Dossier - 691913

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 691913
Onderwerp Vaststellen aanbestedingsprocedure accountantscontrole 2012 - 2014
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 08-09-2011 13:20:25
Voorloop Dossier 636102 (Vaststellen bestek gemeente Dordrecht voor de gezamenlijke aanbesteding van de accountantscontrole 2012-2014)
Onderwerp Vaststellen aanbestedingsprocedure accountantscontrole 2012 - 2014
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 146 - Auditcommissie
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder E. van de Burgt
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.J. 't Lam
Datum B&W Besluit 23-08-2011
Datum verzending 25-08-2011
Agendacommissie 30-08-2011
Raad 13-09-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Als eerste stap in het kader van de gezamenlijke aanbesteding van de accountantscontrole 2012 tot en met 2014 wordt de raad voorgesteld het bestek voor Dordrecht vast te stellen
Gepubliceerd 08-09-2011