Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 684823

Gemeente Dordrecht

Dossier - 684823

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 684823
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voorstel tot aanwijzen van collectieve festiviteiten.
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 25-08-2011 12:38:41
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voorstel tot aanwijzen van collectieve festiviteiten.
Programma Veiligheid
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.H. Boogaard, 770 4518
Datum B&W Besluit 16-08-2011
Gerelateerde zaak 635504
In Open Voorraad Nee
Toelichting In het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM) heeft de wetgever bepaald welke geluidsniveaus maximaal zijn toegestaan bij de exploitatie van inrichtingen, waaronder horecabedrijven. Via artikel 4:2, lid 1 heeft uw raad het college de bevoegdheid gegeven om collectieve festiviteiten aan te wijzen waarbij deze geluidsnormen niet gelden. Op 16 augustus 2011 hebben wij van deze bevoegdheid gebruik gemaakt door Oud & Nieuw, Koninginnedag en de vrijdag, zaterdag, zondag en maandag van Carnaval als collectieve festiviteiten aan te wijzen. De aanwijzing op Nieuwjaarsdag geldt tot 05.00 uur en op Koninginnedag en de vrijdag, zaterdag, zondag en maandag van Carnaval tot 02.00 uur (de volgende ochtend).
Gepubliceerd 25-08-2011