Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 680650

Gemeente Dordrecht

Dossier - 680650

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 680650
Onderwerp Beantwoording vragen art. 41 Reglement van Orde over verkeershinder bij wegwerkzaamheden
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 15-08-2011 15:44:59
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
649916 Nee Vragen ex art. 41 Reglement van Orde van mevrouw N. de Smoker-van Andel en de heer P.J.T. Tiebosch namens de fractie D66 over de aanpak van verkeershinder veroorzaakt door werkzaamheden programma 17-06-2011