Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 680650

Gemeente Dordrecht

Dossier - 680650

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 680650
Onderwerp Beantwoording vragen art. 41 Reglement van Orde over verkeershinder bij wegwerkzaamheden
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 15-08-2011 15:44:59
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 augustus 2011 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.