Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 679976

Gemeente Dordrecht

Dossier - 679976

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 679976
Onderwerp Raadsinformatiebrief over nieuw stratenbeloop Van Houtenstraat
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 15-08-2011 15:45:02
Onderwerp Raadsinformatiebrief over nieuw stratenbeloop Van Houtenstraat
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Veen, 770 4903
Datum B&W Besluit 08-09-2011
Gerelateerde zaak 631159
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op het terrein van de school aan de Vorrinklaan worden na sloop van de school 29 eengezinswoningen gebouwd. Om zeven van deze woningen van een adres te voorzien dient het stratenbeloop van de Van Houtenstraat aangepast te worden.
Gepubliceerd 15-08-2011