Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 679933

Gemeente Dordrecht

Dossier - 679933

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 679933
Onderwerp Vaststellen Visie Schil 2020
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 17-08-2011 12:39:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Visie Schil 2020 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Visie Schil 2020 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Visie Schil 2020 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Visie Schil Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Kadernota Schil West (juni 2010) Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Samenvatting consultatie 2011 Bijlage
Icoon voor documenttype Visie Schil 2020 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 638335 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Vaststellen Visie Schil 2020 Raadsbesluit