Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 679926

Gemeente Dordrecht

Dossier - 679926

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 679926
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplan "3e herziening Oud- en Nieuw Krispijn"
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 15-08-2011 15:45:02
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplan "3e herziening Oud- en Nieuw Krispijn"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 09-08-2011
Gerelateerde zaak 622816
In Open Voorraad Nee
Toelichting Er is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan de reconstructie van de Laan der Verenigde Naties tussen de A16 en de Karel Doormanweg. Op basis van dit voorontwerp kan de procedure worden gestart met een inspraakronde en het vooroverleg.
Gepubliceerd 15-08-2011