Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 661887

Gemeente Dordrecht

Dossier - 661887

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 661887
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Vaststellen namen Parkeerterrein Sportboulevard en Parkeerterrein Ziekenhuis en reeds bestaande namen Vijverplantsoen en Fietspad Overkampweg en aanpassen stratenbeloop Dubbeldam.
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 15-08-2011 15:45:04
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Vaststellen namen Parkeerterrein Sportboulevard en Parkeerterrein Ziekenhuis en reeds bestaande namen Vijverplantsoen en Fietspad Overkampweg en aanpassen stratenbeloop Dubbeldam.
Programma Ruimtelijke ordening
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Veen, 770 4903
Datum B&W Besluit 05-07-2011
Gerelateerde zaak 611613
In Open Voorraad Nee
Toelichting Bij het uitvoeren van de handhaving hebben de Politie en Toezicht onduidelijkheden ontdekt bij de straatnaamgeving van de parkeerterreinen bij Sportboulevard en Gezondheidspark. Het grote terrein tussen de Fanny Blankers-Koenweg en de Karel Lotsyweg wordt als parkeerterrein gebruikt nu de bouw voor deze locatie is uitgesteld. Een aantal parkeerterreinen heeft geen naam. Het beloop van het Fietspad Overkampweg is veranderd en komt net als het Vijverplantsoen nog niet op de straatnamenlijst voor. Vanuit de BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen) is het wenselijk om deze namen alsnog vast te stellen en aan de straatnamenlijst toe te voegen.
Gepubliceerd 15-08-2011