Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 661684

Gemeente Dordrecht

Dossier - 661684

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 661684
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verzelfstandiging Schouwburg Kunstmin
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 13-07-2011 15:50:21
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verzelfstandiging Schouwburg Kunstmin
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J. Mos
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F Els Haji, 078 770 4135
Datum B&W Besluit 05-07-2011
Gerelateerde zaak 588076
Datum verzending 25-08-2011
Agendacommissie 30-08-2011
Adviescommissie 15-09-2011
Raad 27-09-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting In deze raadsinformatiebrief wordt uw raad nader geïnformeerd over het voornemen om Schouwburg Kunstmin te verzelfstandigen naar een zelfstandige private stichting per 2014. In het najaar van 2011 krijgt u aanvullende informatie op basis waarvan u in de gelegenheid wordt gesteld uw wensen en bedenkingen te uiten. Om Schouwburg Kunstmin kansrijk te positioneren op de cultuurmarkt, wordt gekozen voor een externe verzelfstandiging waarbij Schouwburg Kunstmin uiterlijk in 2014 verder gaat als zelfstandige private stichting. Dit gebeurt overeenkomstig de gemeentelijke wens om te komen tot minder overheid en meer markt. Ook voor culturele instellingen is ondernemen en innoveren immers het uitgangspunt. Kunstmin kan zich vanaf 2014 als private partij op de cultuurmarkt ten volle ontplooien, zonder concessies te hoeven doen aan culturele en zakelijke professionaliteit. Daarbij liggen vooral kansen op het terrein van programmering, marketing, financiële huishouding, gebouwbeheer, verwerving van extra publieksinkomsten en fondswerving. Een stichting zonder winstoogmerk is in de cultuur een zeer gebruikelijke rechtsvorm. Deze bestuursstructuur is in deze sector goed uitgewerkt o.a. door middel van de code Cultural Governance. Een stichting kan middels een subsidiecontract met de gemeente, uitvoering geven aan het beleid. Door middel van een P&C cyclus met jaarplannen en jaarverslagen heeft de gemeente volledige controle op de uitvoeringspraktijk, zonder directe dagelijkse feitelijke en financiële bemoeienis.
Gepubliceerd 13-07-2011