Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 661420

Gemeente Dordrecht

Dossier - 661420

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 661420
Onderwerp Beschikbaar stellen van extra krediet voor het uitvoeren van het definitieve ontwerp Laan der Verenigde Naties fase 2
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 08-07-2011 17:09:32
Document Document type
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 8 Verslag
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van extra krediet voor het uitvoeren van het definitieve ontwerp Laan der Verenigde Naties fase 2 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Uitvoeren Definitief Ontwerp Laan der Verenigde Naties fase 2 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 620192 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Uitvoeren Definitief Ontwerp Laan der Verenigde Naties fase 2 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Uitvoeren DO Laan der VN fase 2 B&W besluit