Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 661397

Gemeente Dordrecht

Dossier - 661397

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 661397
Onderwerp Vaststellen zesde wijziging Parkeerbelastingenverordening Dordrecht
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 08-07-2011 15:03:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 5 Verslag
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen zesde wijziging Parkeerbelastingenverordening Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Parkeerregulering terreinen Weeskinderendijk en Energiehuis Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 620169 - I Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 1 bij raadsbesluit I Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 2 bij raadsbesluit I Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 620169 - II Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad BWN Aanschaf parkeerapparatuur Weeskinderendijk en Energiehuis Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit I, 6e wijziging verordening parkeerbelastingen Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit II regulering WKD-Energiehuis Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Parkeerregulering terreinen Weeskinderendijk en Energiehuis B&W besluit