Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 661293

Gemeente Dordrecht

Dossier - 661293

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 661293
Onderwerp Vaststellen Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Sterrenburg
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 11-07-2011 13:05:12
Onderwerp Vaststellen Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Sterrenburg
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Bezemer, 770 4831
Datum B&W Besluit 05-07-2011
Gerelateerde zaak 613026
Datum verzending 14-07-2011
Agendacommissie 23-08-2011
Termijn agenda RIB op LIS 8 november 2011
Adviescommissie 20-09-2011
Raad 27-09-2011 en 15-11-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting In de Nota van Uitgangspunten staan beleidskaders, wet- en regelgeving, initiatieven en richtinggevende uitspraken over het nieuw op te stellen bestemmingsplan Sterrenburg De gemeenteraad stelt deze Nota van Uitgangspunten vast. Daarmee stelt zij de kaders voor het nieuwe bestemmingsplan. Na vaststelling van de kaders zal het nieuwe bestemmingsplan worden opgesteld en de procedure doorlopen, waarna het bestemmingsplan door de raad vastgesteld wordt.
Gepubliceerd 11-07-2011