Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 657418

Gemeente Dordrecht

Dossier - 657418

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 657418
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voorontwerpbestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan".
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-07-2011 16:41:16
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
742717 Nee Vaststellen bestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan" J.J. 't Lam programma 06-12-2011