Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 657418

Gemeente Dordrecht

Dossier - 657418

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 657418
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voorontwerpbestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan".
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-07-2011 16:41:16
Document Document type
Icoon voor documenttype Bijlage 3: toelichting NL.IMRO.0505.BP117Herzvorrinkln-1201 Herzvorrinkln.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 4: Regels NL.IMRO.0505.BP117Herztalmaweg-0101 Herzvorrinkln.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 5: verbeelding-plankaart BP117Herzvorrinkln.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over Voorontwerpbestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan". Voorblad stukken
Icoon voor documenttype B&W besluit 609039, Voorontw bp Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad stukken 616284 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 609039, Voorontw bp Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorinklaan Raadsinformatiebrief