Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 657418

Gemeente Dordrecht

Dossier - 657418

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 657418
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voorontwerpbestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan".
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-07-2011 16:41:16
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voorontwerpbestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan".
Programma Ruimtelijke ordening
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 28-06-2011
Gerelateerde zaak 609039
In Open Voorraad Nee
Toelichting Er zijn plannen ontwikkeld voor het oprichten van 58 gestapelde woningen en 29 eengezinswoningen op de percelen Vorrinklaan 3-5 en 7. Om medewerking aan dit bouwplan te kunnen verlenen dient het vigerende bestemmingsplan te worden herzien. Wij hebben besloten de bestemmingsplanherziening in procedure te brengen.
Gepubliceerd 06-07-2011